Русская версия | English version


РУМАР КАПРИЗ ИНФАНТА ЖАСМИНОВОГО ДВОРЦА


(CH. FASHION STAR IZ ZHASMINOVOGO DVORTSA x  LEYA ZVEZDNAYA NOCH' RUMAR KAPRIS)

Дата рождения: 07.03.2016 

CH. FASHION STAR IZ ZHASMINOVOGO DVORTSA

WW.CH. WILL I AM AT STSANJA

STSANJA CALLS THE SHOTS VIA MERITOROUS

STSANJA DREAM GIRL

BONNI BYANKA DLYA ZHASMINOVOGO DVORTSA

CH. EVRO SHIK IZ ZHASMINOVOGO DVORTSA

J.CH OCHAROVATEL'NAYA ODRI

LEYA ZVEZDNAYA NOCH' RUMAR KAPRIS

CH. IRMI GROTESK TSARIN CHARO RUMAR KAPRIS

CH. BOSS IZ MIRA KABANOVOY

CH. BOLSHOE CHUDO ULIKA-KRASA

YARASTA DIKSI

CH. ENYTHING PROBLEM

ZOLUSHKA