Русская версия | English version


ПЛАТОН СЕЧЖАЙ АЛЕКС


(CH. NATAN iz ZHASMINOVOGO DVORTSA x  ZOSIA SECHZHAI ALEKS)

Дата рождения: 19.08.2016 

CH. NATAN iz ZHASMINOVOGO DVORTSA

INT.CH. STSANJA ROMEO OF LIVANDA ASTARTE GOLD

GB.CH LIVANDA MALUDA

STSANJA GIMME MORE

DAISY MAY IZ ZHASMINOVOGO DVORTSA

CH. SUNRISE DRAGON MARTIN

BAIHUACHZHOU YUKA DLA ZHASMINOVOGO DVORTSA

ZOSIA SECHZHAI ALEKS

CH. RENWAR MASTERPIECE ASTARTE GOLD

GB.CH NOWAI SIDNEY MOON

GHYLLMOIRE BEE MAGIC FOR RENWAR

YUZYA IZ MIRA KABANOVOY

CH. BOSS IZ MIRA KABANOVOY

IKRUS HOBBI RADOST TIHIRO